RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


De gezondheid van Moeder Aarde is ook Uw gezondheid!!


Goedemorgen luisteraars,

Heeft u het zich wel eens gerealiseerd…….? Tussen Uw gezondheid en de gezondheid van Moeder Aarde bestaat een heel directe en innige samenhang.

Wij, als mensen, zijn wat betreft onze gezondheid beslist afhankelijk van hetgeen Moeder Aarde ons kan bieden. En de gezondheid van Moeder Aarde is absoluut afhankelijk van de manier waarop wij, als mensen, met haar omgaan.

Ooit, heel lang geleden, was Moeder Aarde een prachtige, vruchtbare Moeder, die erg veel te bieden had, wat voor de gezondheid van mensen, planten en dieren van levensbelang is.

Miljoenen jaren hebben mensen steeds redelijk vitaal en gezond kunnen leven en vooral over-leven in die royale schoot van Moeder Aarde. En Moeder Aarde had veel te bieden.

De bodem van Moeder Aarde bevatte veel belangrijke mineralen, spoorelementen en tal van andere stoffen, die met name door de planten worden opgenomen tijdens hun groei.

Door die planten kreeg de mens een  belangrijk deel van zijn  dagelijks voedsel aangereikt. Ook was de lucht die we inademen nog schoon en zuiver.

In die tijd, ooit, lang geleden, waren de mensen nog niet bezig om Moeder Aarde te ‘overvragen’, te plunderen, ja, ter wille van die eigen economische belangen en zelfverrijking ‘ongezond’ te maken.

Maar dan gebeurt er iets, dat grote gevolgen krijgt.

De mensheid raakt zijn oorspronkelijke, ‘innige’ binding, zijn ‘natuurlijke contact’ met Moeder Aarde kwijt.

Het begint allemaal heel  zichtbaar te worden in de 19e eeuw.

Wetenschap, technologische ontwikkelingen en economische belangen gaan als ‘oppermachtigen’ domineren, ook bekend als de “Industriële Revolutie”.

Dat proces heeft zich in toenemende mate voortgezet en na de Tweede Wereldoorlog gaat het allemaal in een heel rap tempo . We zitten nu zelfs in de “Digitale Revolutie”

Moeder Aarde wordt geplunderd, leeg geroofd. Farmaceutische pillen verdringen het waardevolle unieke kruid, dat de goede God in de schoot van Moeder Aarde heeft laten groeien, om de mens te helpen, zijn gezondheid, als dat nodig is, te ondersteunen.

Door de technologisch bestuurde kweek en teeltmethoden van groenten en fruit, inclusief dat bizarre, vele gif waarmee het wordt bespoten, bevat het dagelijks voedsel te weinig, voor de èchte gezondheid belangrijke stoffen, maar wel een overmaat aan ongezonde bespuitingsresten.

Door de industriële- en technologische ontwikkelingen is dat unieke ‘fluïdum’ van Moeder Aarde verziekt geraakt, o.a. de lucht die wij inademen, waar we, qua gezondheid  heel afhankelijk van zijn.

En dan al die schijnheilig z.g. ‘schone’ elektrische auto’s…..Een grote ramp, want voor het maken van al die mega accu’s, wordt Moeder Aarde nóg intensiever leeg geplunderd…

Is dit nu een doem-verhaal, een negatieve benadering, een ‘sombering”?
Zeker niet. Misschien is het wel een heel realistisch verhaal, want, en dat is het diep treurige: Moeder Aarde is ziek geworden, ja, misschien zelfs wel ‘ongeneeslijk’ ziek.

En wat gebeurt er dan uiteindelijk met de ‘kinderen’, die in de schoot van Moeder Aarde leven, U en ik, de planten, de dieren?

In het ‘klein’ , het gewone, dagelijks mensenleven, weten we, dat een ‘ongeneeslijk’ zieke moeder een van de ergste dingen is dat het gezin en de kinderen kan treffen.

Dan gaan de kinderen hun ‘voeding’, hun  gezonde leefmogelijkheden missen.

In dat ‘heel grote’ gebeurt nu iets soortgelijks.

Als wij, als mensheid ons gedrag, onze leefwijze en onze omgang met die unieke Moeder Aarde niet bijstellen,  drastisch veranderen, dan gaat Moeder Aarde absoluut ‘ter ziele’.

Moeder Aarde…ach, ze is vele miljoenen jaren heel vitaal en gezond geweest.

Totdat……….

Als we ons nu eens realiseren, dat het teloor gaan van de gezondheid van Moeder Aarde ook ons, als mensen, parten zal gaan spelen, omdat Moeder Aarde niet meer datgene kan bieden, wat voor onze  gezondheid en ons welbevinden van belang is?

We zouden, als mensen, ook anders kunnen beslissen, andere keuzes maken, namelijk:

Het kan met al dat najagen van genotzucht, die ego gerichte leefwijze, die weelde, dat economisch ‘groot geld’ verdienen best wel anders,

Of wel,

Mag het alsjeblief  allemaal wat minder, wat kleinschaliger, wat soberder, uit respect voor Moeder Aarde en verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid?

Want….in soberheid kan ook heel veel vreugde beleefd worden, mits je het wilt zien en ervaren!!

Luisteraars, graag tot de volgende week.

Copyright, 22-09-2019, Jaap Huibers.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Laurier, de lauwerkrans, lichtkracht en een moeilijke spijsvertering.
- De ‘R’ in de maand, virussen, afweersysteem, levertraan en Astragalus.
- Dagelijks wandelen, een zegen voor hart, rug en vitaliteit
- Heftige emoties en het corona ‘duiveltje’…,Valeriaan en Aurum metallicum 5CH
- Hittegolf, fysiologische stress, meidoorn en guldenroede.
- Sperziebonen, phaseolamine en diabetes type II.
- Vit.C, ontsmetting, Lepelblad en Mierikswortel
- Moeizaam herstel na corona virus infectie: kortademigheid, vermoeidheid etc.
- Heermoes, organisch kiezelzuur, huid, kraakbeen en de ‘lichtjes’ in de ogen…