RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Donkere herfstdagen, vit. D en de stralende kracht van Goud


Goedemorgen luisteraars,

Het herfst- en winterseizoen is weer begonnen.  Ieder jaargetijde heeft zijn eigen karakteristieken, alsook een eigen schoonheid. Herfst en winter vallen in de z.g. ‘donkere’ periode van het jaar. De zon staat zeker in november en december, beduidend lager aan de hemelboog, dan gedurende het  voorjaar en de zomerperiode. Ook is de kracht van het zonlicht, de zonne-energie, minder waar te nemen.

Dat alles tref je ook aan in de plantenwereld, want de planten die veel zonlicht en zonne-energie nodig hebben voor  hun groei, bladvorming en bloei, sterven in de herfst af. Nee, ze gaan niet dood, maar ze gaan ‘overwinteren’. En waar gaan ze dan overwinteren? Jawel, in hun wortels, heel veilig en diep in de duisternis van de ‘onderaarde’.

Kunnen die planten, die ‘bovengronds’ afsterven in de herfst het dan wel zonder zonlicht stellen en overleven?

En dan kun je weer iets unieks in die natuurprocessen ontdekken.

Planten die in de herfst hun ‘bovengrondse’ vertoon, dus groei, bladvorming, bloei en zaad, verliezen, blijken gedurende de zomerperiode, als de zonne-energie zijn stralende licht laat schijnen, die leven-gevende zonne-energie te kunnen opslaan, en wel….in hun wortels.

Je zou dat op kunnen vatten als het aanleggen van een zonnekracht ‘voorraad’, zoals wij vroeger thuis in de herfst  de aardappels opsloegen in de kelder, de wintervoorraad voedselenergie, om te kunnen overleven.

Maar, hoe werkt dat ‘donkere’ deel van het jaar nu bij de mens en hoe ervaart een mens dat, want een mens heeft ook behoefte aan zonlicht en zonne-energie.

Je zou de vraag kunnen stellen: heeft een mens soms ook een voorraadje zonne-energie opgeslagen, vergelijkbaar met een plant, wat dan gedurende het donkere deel van het jaar aangewend kan worden om die periode levendig en vitaal door te kunnen komen?

Niet alleen lichamelijke, fysiologische processen zijn zonne-energie afhankelijk, maar vooral ons zenuwstelsel en dan met name de psychische aspecten en functies er van.

Het is toch immers heel opmerkelijk, dat erg veel mensen tijdens de herfstperiode iets zwaarmoedigs ervaren, wat somberder zijn, soms zelfs tot depri-gevoelens toe. Sommige huisartsen hebben tegenwoordig het ‘snoepje van de herfst’ in de aanbieding,  dat aangeprezen wordt als een ‘stemmingsverbeteraar’, of wel, de een of andere antidepressieve pil.

De vraag is dan weer, of zo’n medicatie wel echt wijs en verstandig is, want het lost in wezen niets  op en als je er mee begint, kom je er maar heel moeilijk weer van af.

Zou je het ook anders kunnen aanpakken? Zeker wel…..

Zonlicht en zonne-energie is o.a. van belang om in de huid vit. D te kunnen aanmaken. Vit. D is niet alleen van belang voor onze botjes, maar ook voor ons zenuwstelsel.

Een laag vit. D niveau of zelfs een tekort kan bij tal van mensen tot zwaarmoedigheid en zelfs depressieve gevoelservaringen leiden.

Advies, zeker voor de wat oudere mens: ga iedere dag wandelen, zeker als de zon schijnt en stroop je mouwen wat op, zodat er een extra stukje  huid door de zon beschenen kan worden.

En als de zwaarmoedigheid echt toeslaat in dat donkere jaargetijde, dan is Goud, te gebruiken als het homeopathische Aurum metallicum 4 CH, dikwijls een ‘wondermiddel’.

Goud is al sinds de oudheid aangemerkt als het symbool van de zon, de drager van zonne-energie optima forma!

Gedurende de herfst en winterperiode, iedere dag, nuchter bij het opgaan van de zon, 3 tot 4 korreltjes opzuigen.

Dan heeft de ochtendstond weer letterlijk ‘goud in de mond’, of wel, de noodzakelijke zonne-energie.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 13-10-2019, Jaap Huibers.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Lage rugklachten, wandelen en de Kolokwint….!
- Prostaatvergroting (goedaardig) en de Pygeum Africanum
- Ernstige virale dreigingen, het Chinese coronavirus en ons afweersysteem.
- Pijnlijke aften, Saliethee, Ratanhia en Tormentilla
- Whiplash, hoofdpijn, duizeligheid, tintelende vingers en Arnica montana D30.
- Winterperikelen: bronchitis, hoest en vastzittend slijm.
- Burn-out en de kersttoespraak van koning W.A.
- Het beste goede voornemen: leef sober, natuurlijk en eenvoudig!
- Uren, dagen, maanden, jaren…en de Jeneverbes!