RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


Waarom vieren we op 25 december het kerstfeest?


Goedemorgen luisteraars,

Over enkele dagen is het kerstfeest. Heerlijk en hopelijk ook gezellig. Enkele dagen vrij en de intieme sfeer van het ‘samen-zijn’.

Je zou je op een zeker moment kunnen afvragen: waarom vieren we kerst nu juist op die 25e en 26e december? Dat is een heel interessante geschiedenis, want die datum heeft waarschijnlijk helemaal niets te maken met de werkelijkheid van 2000 jaar geleden, de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem.

De datum van het kerstfeest, dus 25 december, is rond 350 na Chr. vastgesteld, mede door toedoen van de toenmalige Romeinse Keizer Theodosius. En dat had ook weer een bijzondere achtergrond.

Die oude Romeinen hadden al eeuwen hun eigen godsdienst, met de vele goden en daarbij behorende rituelen. Omdat Keizer Constantijn zich in 313 na Chr. had bekeerd tot het christendom, en deze godsdienst uitriep tot staatsgodsdienst, ontstonden er problemen.

De Romeinen waren niet zomaar bereid hun eigen godsdienstige opvattingen en beleving in te wisselen voor een nieuwe godsdienst.

Heel verstandig en zelfs slim bedacht van Keizer Theodosius: hij maakte er een soort ‘mix’ van.

Om de geboorte van Jezus Christus te vieren werd gekozen voor die 25e december. Dat was de dag, waarop bij de  Romeinen het ‘zonnewende-feest’ werd gevierd, het Sol Invictus feest, of wel, de onoverwinnelijke zon. En dat sloot prima aan bij hetgeen Jezus Christus van zichzelf had gezegd: Ik ben het Licht der wereld.

Dus waren de Christenen tevreden, dat er kerstfeest gevierd kon worden en waren die oude Romeinen, die gehecht waren aan hun oorspronkelijke religieuze vieringen en rituelen, ook tevreden.

Waarom vierden die oude Romeinen het ‘Sol Invictus’ feest?

Omdat ze beseften, dat de zon, het licht en de energetische kracht daarvan, absoluut onmisbaar zijn voor alle leven op aarde.

En juist op 25 december maakt de zon, de ‘ommekeer’, begint weer te klimmen aan de hemelboog en blijkt de ‘duisternis’ te kunnen overwinnen, het Sol Invictus.

Het interessante is, dat de viering van kerst, de afgelopen 70 jaar, in feite steeds meer is gaan lijken op dat oude, Romeinse zonnewende feest: veel kaarsen, kerstbomen met vele lampjes, lampjes aan gevels, kortom, heel veel buitenkantig zichtbaar verlichtings-ritueel.

Je zou je kunnen afvragen: heeft al dat eigentijdse, uiterlijk vertoon van al die vele lampjes en lichtjes in tuinen en aan de gevels, eigenlijk nog wel iets te maken met de oorsprong en bedoeling van het kerstfeest?

Ik betwijfel het wel eens, want zeer veel mensen die niets meer met de kerk of het christelijk geloof van doen hebben, vieren ook kerst met zeer veel lampjes en veel verlichtingsvertoon…

Misschien toch weer het zichtbaar worden van die ‘oer behoefte’ aan licht, als de dagen zo donker zijn en de zon in zijn laagste stand aan de hemel verschijnt.

Die zonnewende, het begin van het in kracht toenemen van het licht, wat voor onze gezondheid en levensmogelijkheden onmisbaar is, ja, die zonnewende vindt in de natuur, en de kosmos plaats op 25 december.

Of wel, ons kerstfeest is helemaal verweven met de bewegingen van de zon, het onmisbare Licht.

Ik wens u vredige, eenvoudige en lichtvolle kerstdagen toe!

Copyright, 22-12-2019, Jaap Huibers.

 


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Burn-out: de aankomende pandemie, Valeriaan en Aurum Metallicum 4 CH.
- Als bij ouderen de eenzaamheid toeslaat; over Melissa en Lavendel.
- Het afweersysteem: Eenvoud is het kenmerk van het ware!!
- Zink bij infectieziekten en van belang voor een goed afweersysteem.
- Een iets verhoogde bloeddruk in spannende tijden!
- Overgewicht en verstandig afvallen
- Een wonderlijk paasfeest…..
- Longschade door Coronavirus, over Silicium (kiezelzuur) en Gevlekt Longkruid.