RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


Burn-out en de kersttoespraak van koning W.A.


Goedemorgen luisteraars,

Luisterend naar de kersttoespraak van koning Willem Alexander ging door me heen: zo, beste koning, je spreekt heel zinvolle woorden:

Alles hoeft niet steeds perfect te zijn. Het niet-perfecte, het gewoon menselijke mag, ja moet er ook kunnen zijn, om de strekking van zijn woorden kort samen te vatten.

Waarom vond ik zijn woorden van betekenis? Probeer even met me mee te denken.

De afgelopen jaren heeft zich een tragisch iets voor gedaan, namelijk, steeds meer mensen, en dat in toenemende mate, lijden onder de verschijnselen van hetgeen met een modern woord ‘burn-out’ wordt genoemd.

Burn-out kun je vertalen met: opgebrand, afgebrand zijn, met als gevolg, niet meer mee kunnen komen, niet meer gewoon kunnen functioneren, futloosheid, verlies van alle energie en interesse.

In de meeste gevallen kun je vooral een relatie tussen de werksituatie, en soms de persoonlijke omstandigheden waarnemen. Veel burn-out lijders hoor je dikwijls zeggen: de werkomstandigheden eisen dermate veel van je, ja, zijn zo zwaar en bijna on-menselijk, dat je het niet meer kunt volhouden. Alles moet perfect zijn. Als je een paar keer enkele steken laat vallen, lig je er al snel uit.

Nu is die relatie tussen werk en persoonlijk welbevinden niet nieuw. Even een klein overzichtje:

Toen de vrouw meer en meer in het arbeidsproces betrokken raakte, zo eind zestiger jaren, kwam het verschijnsel ‘postnatale depressie’ tevoorschijn. De combinatie werkende-vrouw en moeder-zijn lukte toen nog maar moeizaam.

Wat later, eind zeventiger, begin tachtiger jaren kwam ineens het post-viraal-syndroom, of wel de chronische vermoeidheid, om de hoek kijken.

Eind tachtiger jaren, toen de eerste antidepressiva, zoals Prozac en Seroxat op de markt kwamen, zag je een toename van mensen die als ‘depressief’ werden aangemerkt en door hun huisartsen soms rap zo’n ‘stemmings-verbeteraartje’ kregen voorgeschreven.

Vanaf ongeveer 2000 komt er nog eentje in beeld: het post-traumatisch-stresssyndroom.

Al deze aandoeningen hebben een soort gemeenschappelijke noemer: in bijna alle gevallen zie je een verstoring, een onderbreking van het ‘gewoon’, wat ontspannen kunnen meedoen en meekomen in vooral het werk- en arbeidsproces, met als gevolg: langdurig ziekteverzuim, soms tot afkeuringen toe.

Het aparte is, dat al de genoemde (ziekte) verschijnselen meestal nooit aangetoond konden worden door regulier medisch onderzoek.

Want luisteraars, misschien was en is er wel iets heel anders aan de hand.

Zou het kunnen zijn, dat de maatschappij, de economische belangen, zich de afgelopen 70 jaar zodanig hebben ontwikkeld, dat de ‘menselijke-maatstaf’ er in sterk toenemende mate uit verdwenen is?

Mega-groot geld verdienen, digitalisering en alles moet, hoe dan ook, perfect zijn. Tja, is dat eigenlijk nog wel menselijk?

Gedurende de jaren, dat ik in mijn praktijk mensen met de genoemde problemen heb mogen begeleiden, is duidelijk geworden, dat velen aanzienlijk baat hadden bij het gebruik van het homeopathisch verdunde goud. Goud als Aurum metallicum 4CH.

Mensen met burn-out zijn als het ware een deel van hun eigen ‘waardigheid’ kwijtgeraakt. Aurum metallicum 4CH draagt er beslist toe bij, zo iedere ochtend 3 tot 4 korrels opzuigen, dat het gevoel van zelf weer ‘waardig’ kunnen zijn, zich herstelt.

En dat is erg belangrijk, want al zijn de leef en werkomstandigheden te weinig ‘menselijk’, je kunt zelf weer een beetje volwaardiger ‘mens-zijn’, ondanks de ‘ziekte’, die de maatschappij eigenlijk zelf in zich omdraagt.

Toch een wijs en zinvol verhaal van koning Willem Alexander, op de dag dat het licht van de zon weer gaat stijgen aan de hemelbaan.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 12-01-2020, Jaap Huibers.

 

 


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Heermoes, organisch kiezelzuur, huid, kraakbeen en de ‘lichtjes’ in de ogen…
- Lindebloesemthee, bij koorts, slijmvliesproblemen en ‘drukke’ kindertjes
- Voorzichtig met tuinbonen
- Zoutgebruik en onze nieren
- Kropsla, broom en ‘schone dromen’
- Pinksteren en de pinksterbloem
- Burn-out: de aankomende pandemie, Valeriaan en Aurum Metallicum 4 CH.
- Als bij ouderen de eenzaamheid toeslaat; over Melissa en Lavendel.
- Zink bij infectieziekten en van belang voor een goed afweersysteem.