RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


Het afweersysteem: Eenvoud is het kenmerk van het ware!!


Goedemorgen luisteraars,

Er zijn veel dingen waar we van mening over kunnen verschillen. Prima, want dat houdt het menselijk contact spannend en vaardig. Maar over één ding kunnen we het, hopelijk, eens zijn: een goed werkend afweersysteem van ons lichaam is nog altijd de belangrijkste factor voor een enigszins gezond lichaam en leven.

Het afweersysteem is, medisch-biologisch bezien, een heel complex gebeuren. Alle organen hebben een bepaalde plek in ons lichaam, zoals hart, nieren, lever enz. Het afweersysteem heeft dat niet. Je kunt namelijk niet zeggen: kijk, daar op die plaats in het lichaam zit het afweersysteem.

Het afweersteeem is als het ware een heel snel werkend  en beweeglijk ‘iets’, dat permanent aanwezig is en op zijn hoede is, in alle  organen en weefsels van ons lichaam.

De naam ‘afweersysteem’ is goed gekozen, want het afweersysteem is constant actief om alles wat een bedreiging of gevaar is voor ons lichaam, radicaal de nek om te draaien.

Of wel: hoe effectiever en volwaardiger het afweersysteem functioneert, hoe meer ‘bescherming’ het lichaam krijgt tegen alles wat ons lichaam, en dus onze gezondheid schade kan toebrengen.

Nu even iets heel merkwaardigs:

Met onze menselijke denkhoofden proberen we heel invoelende en fatsoenlijke mensen te zijn. Maar….het afweersysteem functioneert niet op basis van ‘psycho-sociale’ fatsoens-overwegingen en motieven. Het afweersysteem kent geen lief en aardig doen tegen de ‘vijanden’.

Als je dit feit even tot je door laat dringen, kun je ook begrijpen, dat er eigenlijk steeds een soort ‘spanning’, een soort tegenstelling aanwezig kan zijn tussen de biologische processen in ons lichaam en de psycho-sociale gedragingen.

Ons psycho-sociale gedrag wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door de ‘leefcultuur’ waar we deel van uitmaken.

De vraag is dan: in hoeverre kan onze ‘leefcultuur’, ons denken, ons gedrag van invloed zijn op de kwaliteit en werking van het afweersysteem?

Zou het kunnen zijn dat veel wat in onze ‘leefcultuur’ als normaal wordt aangemerkt, eigenlijk niet zo heel erg zinvol is voor het goed functioneren van het afweersysteem.

We hebben in deze tijd met onze ‘denkhoofden’ immers oneindig veel dingen bedacht, die in wezen heel ver afstaan van de biologische wetmatigheden en processen die voor het functioneren van ons lichaam eigenlijk  wel van belang zijn.

Een gezonde en wat zinvolle manier van leven, waar dus het afweersysteem beslist wel bij vaart????

Ik moest ineens aan mijn grootvader denken, die, al weer heel veel jaren geleden, gebogen over een mooie krop andijvie in  de tuin op zijn  eigen wijze wat filosofeerde. Ja, jongen, het is van heel grote waarde als we elkander goed gezind zijn, elkaar proberen te begrijpen, elkaar willen helpen als er nood is, want dat is liefde betonen.

Maar wat je lichaam en gezondheid betreft? Ach jongen, neem van je ouwe grootvader aan, dat wat in de natuur zijn wortels, zijn oorsprong heeft (dus ook ons afweersystem), dat moet je eigenlijk altijd willen respecteren en er tenminste een beetje  rekening mee houden.

Na een paar tellen stilte, sneed hij enthousiast twee kroppen  andijvie af, liep  vol trots met dat helemaal ‘puur natuur’ in zijn beide handen naar de keuken, waar oma er een heel eenvoudige, maar wel meer dan heerlijk smakende andijviestamppot van maakte.

Misschien is “éénvoud” toch wel het kenmerk van het ‘ware’, ook voor ons afweersysteem, zeker in deze barre tijden, als het afweersysteem overuren moet draaien.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 10-05-2020, Jaap Huibers


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- De rode biet (kroot): een heel ‘aardse’ lekkernij!
- Heermoes, organisch kiezelzuur, huid, kraakbeen en de ‘lichtjes’ in de ogen…
- Lindebloesemthee, bij koorts, slijmvliesproblemen en ‘drukke’ kindertjes
- Voorzichtig met tuinbonen
- Zoutgebruik en onze nieren
- Kropsla, broom en ‘schone dromen’
- Pinksteren en de pinksterbloem
- Burn-out: de aankomende pandemie, Valeriaan en Aurum Metallicum 4 CH.
- Zink bij infectieziekten en van belang voor een goed afweersysteem.