RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


Heftige emoties en het corona ‘duiveltje’…,Valeriaan en Aurum metallicum 5CH


Goedemorgen luisteraars,

Vreemde en heel ongewone wereld waarin we op dit moment leven. Het ‘coronaduiveltje’ dat nog steeds rondwaart is niet alleen een bedreiging voor ons lichaam, maar  alle beperkingen die we samen moeten aanvaarden, om verdere verspreiding van dat virus zoveel mogelijk in te dammen, hebben ook zeer grote impact op ons psychisch en sociale leven. Dat roept spanningen op, die al snel zichtbaar worden in soms zeer heftige emoties. Enerzijds best wel begrijpelijk, want als jouw ‘gewone’ leefpatroon ernstig wordt aangetast, oei, blijf dan je zenuwen en de voelbare emoties maar de baas…

Misschien is het zinvol als ik iets vertel over dat verschijnsel ‘emoties’.

Er zijn veel soorten emoties. Erg kwaad of driftig worden, juichend blij zijn, heftig teleurgesteld en een diep ingrijpend verdriet ervaren of een plots ervaren zeer bronstige verliefdheid en wat niet meer.

Om het basiskenmerk van het begrip emotie te leren doorzien en begrijpen, moeten we even kijken naar de oorsprong van het woord, namelijk het Latijnse woord emovere.

Emovere betekent: het in beweging zijn, in beweging brengen.

Ja, al die emotionele uitingen vertonen altijd iets van  heftige ‘bewegingen’ in de psyché, de ziel van een mens.

De vraag is dan: hoe ontstaan zulke ‘bewegingen’? Wel, een mens is zeer gebaat bij orde, regelmaat en gelijkmatigheid, of wel, het z.g. ‘normale’ leefpatroon waar de meeste mensen aan gewend zijn.

Maar dan treedt er plotseling iets op, waardoor die ‘vastigheid’, die als gewoon en normaal wordt ervaren, ernstig overhoop wordt gehaald en verstoord raakt, zoals nu, t.g.v. dat ‘corona-duiveltje’.

Op zo’n moment kan er in onze hersenen, in dat heel ingewikkelde en complexe zenuwstelsel ‘oorlog’ uitbreken.

Korte lontjes, heftige woede, onbeheerst gedrag, zware neerslachtigheid en noem maar op.

De volgende vraag is: hoe zou je met die heftige emoties zo verstandig mogelijk om kunnen gaan? Dat valt niet altijd mee.

De gevolgen van de corona-ellende kunnen we niet of nauwelijks veranderen. Die zijn er, helaas, helaas,

Wel zou je wat meer inzicht kunnen proberen te krijgen in het functioneren van jouw eigen hersenen, waar die soms heftige emoties ontstaan.

Even heel kort samengevat:

Onze hersenen  bestaan uit drie ‘afdelingen/organisaties’ ;

1. Het bewuste zenuwstelsel, waar alles wat we met onze zintuigen waarnemen binnenkomt.

2. Het vegetatieve of onbewuste zenuwstelsel, dat helemaal gericht is op het bewaken en regelen van alle orgaan en lichaamscelfuncties.

En wat betreft die heftige emoties de belangrijkste afdeling:

3. De tussenhersen, de hypothalamus genoemd. In die afdeling wordt als het ware het evenwicht gerealiseerd tussen de twee eerder genoemde afdelingen. Je zou de hypothalamus het ‘emotioneel verwerkingscentrum’ kunnen noemen.

Als de omstandigheden die je ervaart en waarneemt jouw hele gewone leven overhoop gooien, dan ontstaat er ‘oorlog’ tussen de twee eerstgenoemde afdelingen.

Maar…..als het ‘opvang-emmertje’ van de tussenhersenen, de hypothalamus erg klein en snel vol is, dan ontstaan die zeer heftige emoties, met name in erg zware tijden. Kunnen we de opvangcapaciteit van dat ‘emmertje’ waarin de heftige indrukken en waarnemingen verwerkt moeten worden, nog enigszins ophogen?

Jawel…Twee heel oude middelen:

1. Valeriaantinctiuur. Dat blijkt altijd ‘ordenend’ te werken als er wat chaos en overmatige emoties in het ‘hoofd’ dreigen te ontstaan.

2. Homeopathisch goud, of wel, Aurum metallicum 5CH.

Dat brengt, als een zonnetje, steeds weer enig ‘Licht’ in de soms verduisterd geraakte psychische belevingen en gevoelens.

Misschien wel erg de moeite waard om het te proberen.

Luisteraars, graag weer toto de volgende week.

Copyright, 23-08-2020, Jaap Huibers, Amerongen

 


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Artrose, glucosamine-plus-selenium, duivelsklauw en wilgenbast
- Laurier, de lauwerkrans, lichtkracht en een moeilijke spijsvertering.
- De ‘R’ in de maand, virussen, afweersysteem, levertraan en Astragalus.
- Dagelijks wandelen, een zegen voor hart, rug en vitaliteit
- Heftige emoties en het corona ‘duiveltje’…,Valeriaan en Aurum metallicum 5CH
- Hittegolf, fysiologische stress, meidoorn en guldenroede.
- Sperziebonen, phaseolamine en diabetes type II.
- Vit.C, ontsmetting, Lepelblad en Mierikswortel
- Heermoes, organisch kiezelzuur, huid, kraakbeen en de ‘lichtjes’ in de ogen…