RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Jaap Huibers


Pinksteren, geestkracht, bloedsomloop en de Rozemarijn.


Goedemorgen luisteraars,

Vandaag is het Pinksteren. Evenals kerst, pasen en hemelvaartdag, zo’n oud christelijk feest waar we een dagje vrij aan overhouden, zonder in veel gevallen nog te beseffen wat de oorspronkelijke betekenis en zin ervan betekent.

 Pinksteren is volgens de oorspronkelijk christelijke traditie het moment waarop wordt beleefd, dat de Geest, ja, zelfs de Heilige Geest, tot in de harten van de mensen komt. In dat pinksterverhaal in het Nieuwe Testament van de bijbel, hebben de apostelen op die allereerste pinksterdag tongen als van vuur op hun hoofd en spreken zeer begeesterd in ‘alle talen’.

Nu moeten we ons realiseren, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen het begrip ziel en het begrip geest. Als je je langdurig verdiept in  oude literatuur en overleveringen, dan wordt al ras duidelijk, dat de ziel te maken heeft met wat we nu de ‘psychologie’ van de mens noemen. De menselijke psyche wordt eigenlijk bepaald en gevormd door de functies van de hersenen en de stofjes die daarbij een essentiële rol spelen.

Met de Geest is dat anders. Dat is een soort energetische ‘vuurkracht’., een fenomeen dat je ‘zomaar’ kan overkomen. Echt enthousiasme is bijvoorbeeld zo’n uiting en beleven van de ‘geest’. Ons woord enthousiasme stamt uit het Grieks, namelijk van het woord enthousiazein, dat ‘van de goden bezeten zijn’, in geestvervoering, betekent. Een enthousiast mens, dus een mens die geestelijk ‘doorvuurd’ is, kan tot bijzondere dingen komen. Zo iemand is geen lauw, of aankijkend iemand, als wel een mens die het geestesvuur in zichzelf ervaart.

De Geest is van groot belang voor onze gezondheid, want ik ben de mening toegedaan, dat juist ‘de Geest’ ons bloed doorvuurt, stromend houdt en van warmte voorziet. We zeggen immers niet zomaar, als iemands bloed  ophoudt te stromen: hij gaf de...geest.

In het plantenrijk bestaat een plant die veel ‘vuur’, veel geestkracht in ons wezen kan activeren. Dat is de Rozemarijn (in het Latijn: Rosmarinus officinalis). Rozemarijn heeft smalle, wat taaie blaadjes, die een etherische olie bevatten met een zeer hoog waterstofgehalte wat een stimulerend effect blijkt te hebben op de bloedsomloop.

Mensen die wat ‘lauw van geest’ zijn, dikwijls ook koude handen en voeten hebben, kortom een bloedsomloop die wat traag is en niet erg doorvuurd, daar werkt rozemarijn tinctuur als een echt tonicum. Ook bij een te lage bloeddruk kan je iets goeds verwachten van Rozemarijntinctuur gebruik.

Rozemarijn is in die zin een echt pinksterkruid. Vuurkracht, activering van de warmteprocessen in het lichaam en het ‘aanvuren’ van de bloedsomloop. Bij de oude Grieken en Romeinen werd de Rozemarijn ook hoog in ere gehouden ter bestrijding van de koude, negatieve krachten. De Romeinse filosoof, natuuronderzoeker en plantenkenner Plinius zegt in een van zijn beschouwingen: wie dagelijks Rozemarijn gebruikt hoeft weinig angst te hebben voor het ontstaan van het ‘koude vlees’. Met het koude vlees werd in die tijd o.a. een kankergezwel bedoeld.

Kortom, Pinksteren, feest van de Geest, van het vuur, van het enthousiasme zonder  ‘vooraf-bedenkingen’ of het allemaal wel kan en veilig is...Erg gezond voor lichaam en ziel, en  die aloude Rozemarijn helpt ons, als de geest weinig gestalte kan krijgen in een te lauw, te preuts en weinig doorbloed lichaam.

Ik wens u geestrijke pinksterdagen.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright 23-05-2021, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Weegbree (Plantago), slijmstoffen, slijmvliezen en oren.
- Artrose - Duivelsklauw en Wilgenbast
- Aanhoudende klachten na Covid-19, vit.B, Q10 en Astragalus.
- Pinksteren, geestkracht, bloedsomloop en de Rozemarijn.
- Pepermunt: van ‘kerksnoepje’ tot gal-kalmeerder.
- ‘Onze’-Lievevrouwebedstro bij vocht vasthouden, krampen en gespannenheid.
- Eten en snoepen uit onvrede maakt altijd dik
- Spierverkramping en Magnesium phosphoricum D6.