"KNVB schold Magreb'90 schuld kwijt"

UTRECHT - Magreb'90 is afgelopen zomer ingegaan op het verzoek van de KNVB om over te stappen van de 3e divisie zondag naar de 3e divisie zaterdag, omdat de voetalbond de club in ruil daarvoor een schuld wilde kwijtschelden. Dat valt af te leiden uit antwoorden die voorzitter Klein van de Utrechtse club maandag gaf op vragen van RTV Utrecht. De bond beroept zich op de afspraak met Magreb'90 om hier geen mededelingen over te doen.

SCHEEFGROEI

De KNVB wilde graag dat Magreb
van de zondag naar de zaterdag, omdat de club dan van speeldag kon ruilen met Jong Vitesse. Zo werd voorkomen dat in de zaterdag 3e divisie vijf beloftenteams zouden spelen, en in de zondag 3e divisie maar één. Nu is de verhouding vier om twee.

SCHULD

Klein erkent dat de club en de KNVB hebben afgesproken geen mededelingen te doen over de vraag of de club een vergoeding heeft gekregen voor de overstap. De vraag of Magreb'90 vorig seizoen een schuld had bij de bond, werd echter beantwoord met 'ja'. Op de vraag of de club nu een schuld heeft bij de bond, antwoordde Klein: "Nee, want als je een schuld hebt bij de KNVB, mag je geen wedstrijden spelen." Ook de vraag of Magreb'90 die schuld bij de bond heeft afbetaald, werd met 'nee' beantwoord.
Magreb had dus schulden bij de bond, en nadat de club op verzoek van de KNVB in de 3e divisie zaterdag is gaan spelen, zijn er geen schulden meer. Het heeft er dus alle schijn van dat de bond Magreb'90 die schuld heeft kwijtgescholden, in ruil voor de switch. Hoe hoog het bedrag was dat Magreb bij de bond in het krijt stond, is niet bekend.

FISCUS

De Utrechtse club is overigens nog steeds in afwachting van een reactie van de belastingdienst. Die vorderde vorig jaar bijna een half miljoen van Magreb, maar daar ging de club tegen in beroep.