Opgestapte Magreb-voorzitter reageert: "Verhaal Douhou rammelt"

UTRECHT - Karim Douhou geeft een valse voorstelling van zaken met betrekking tot de situatie rond het bestuur van Magreb'90. Volgens de oud-voorzitter kan de Utrechtse voetbalclub op dit moment niet geleid worden, omdat de vertrokken bestuurders Klein en Osrouti geen opvolging hebben geregeld. De opgestapte voorzitter Tino Klein bestrijdt dat.
Klein wijst daarbij op de statuten van de vereniging. Daarin staat dat het bestuurslidmaatschap eindigt als de bestuurder geen lid meer is van de vereniging of als hij zelf opstapt als bestuurder. Bij een of meer vacatures in het bestuur, vormen de overige leden het bestuur, alsof dit voltallig was, behoudens het bepaalde in artikel 12. In de laatste ledenvergadering zijn een secretaris en vice-voorzitter gekozen. Zij staan ook op de site van Magreb.
De opgestapte voorzitter bestrijdt ook dat door zijn aftreden het beroep van Magreb bij de belastingdienst tegen de aanslag van zo'n vier ton in het gedrang komt. "Er is zelfs al een pro forma beroep naar de rechtbank gestuurd", zegt Klein. Volgens hem kunnen de recent benoemde bestuursleden gewoon opdracht geven aan een advocaat om daar verder mee aan de slag te gaan. Volgens Klein kunnen de nieuwe bestuursleden ook gewoon een ledenvergadering uitschrijven om een nieuw bestuur te kiezen. "Ik zie daarom geen reden waarom wij nu persoonlijk aansprakelijk zouden moeten worden gesteld."
Klein heeft verder nauwelijks een goed woord over voor het optreden van Karim Douhou. Volgens hem heeft zijn optreden er onder meer toe geleid dat trainer Jamal Yahiaoui is opgestapt. "Ik heb Douhou maanden niet gezien en nu hij kan natrappen is hij de eerste die zich laat zien. Dit was ook de reden dat onze vertrokken trainer niet met hem kon samenwerken. Douhou bemoeide zich met alle zaken. Ook zaken waar hij totaal geen kennis van heeft, zoals de technische zaken en misschien ook van besturen", besluit Klein.