"Meer geld nodig voor Woerdense sportclubs"

WOERDEN - De Sportraad in Woerden start een lobby om bij de gemeente meer geld voor sportclubs los te krijgen. De verenigingen kampen met stijgende kosten door hogere huurtarieven voor bijvoorbeeld gymlokalen. Daarnaast vervalt de subsidie voor de jeugdleden en vaak ook de bijdrage aan het onderhoud. De Sportraad is daarover als adviesorgaan niet gehoord. Met de verkiezingen voor de deur denkt de sportraad dat de politiek gevoelig is voor een lobby voor de sportclubs.