Voorlopige uitslag 

Verkiezingsnieuws uit Vijfheerenlanden