RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

UVideo is de plek voor interessante Utrechtse filmpjes, aangeleverd door
externe programmamakers en organisaties.

Podcast: Dagboek zonder Dagen door Ingmar Heytze

Twaalf kunstenaars onderzoeken op het Utrecht Science Park samen met wetenschappers, studenten, beveiligers en andere deskundigen mogelijkheden om gezond te leven in de steden van de toekomst. Gebaande paden worden verlaten, disciplines met elkaar verbonden en nieuwe vragen opgeworpen. Iedereen wordt uitgedaagd mee te denken over tal van absurde, realistische, futuristische en kritische visies op de mogelijkheid van een zero footprint campus. Ingmar Heytze vertelt over de zoektochten in zijn 'Dagboek zonder Dagen’.
Meer informatie www.zerofootprintcampus.nl