Zorgen boeren over grondwaterpeilplannen van kabinet: 'Ze moeten zich er niet mee bemoeien'

"De overheid komt zich ermee bemoeien, alsof zij het voor het zeggen hebben. Dat is gewoon flauwekul." Boer Joost Samsom uit Wilnis is bepaald niet te spreken over het plan van het kabinet om bodemdaling tegen te gaan. Uit uitgelekte plannen blijkt dat de regering het grondwaterpeil wil verhogen in veenweidegebieden als in Wilnis. Dat moet het inklinken van de grond tegengaan en daarmee ook de CO2-uitstoot en het verzakken van huizen.