Is nieuw vaccin de oplossing tegen vogelgriep? 'Liever vandaag nog dan morgen'

Voor het eerst zijn kippen in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. De eerste 1800 eendagskuikens zijn inmiddels ingeënt. Daarmee is de veldproef, die plaatsvindt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gestart. De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is één van de partijen die meedoet aan het onderzoek naar het nieuwe vaccin.