Geloof en wetenschap, gaat dat samen? Daar kom je achter in het Catharijneconvent.

Is er in het geloof ruimte voor twijfel en onderzoek? Of staat het haaks op de wereld van de wetenschap? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar, door de eeuwen heen? Dat staat centraal in de tentoonstelling "De schepping van de wetenschap" in Museum Catharijneconvent in Utrecht.