RTV Utrecht: calamiteitenzender

Er is sprake van een ramp of een calamiteit
Als er in de provincie Utrecht een ramp of calamiteit plaatsvindt kan RTV Utrecht ingeschakeld worden als calamiteitenzender. Dat betekent dat de redactie van RTV Utrecht een verzoek krijgt van het Bevoegd Gezag. Dat Bevoegd Gezag kan een burgemeester zijn, de Commissaris van de Koning of een bevoegd vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Utrecht (alle hulpdiensten). De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant.

Wat gebeurt er vervolgens?
Op het moment dat RTV Utrecht formeel gevraagd is om calamiteitenzender te zijn (waar altijd gehoor aan wordt gegeven) heeft het Bevoegd Gezag toegang tot de radiozender Radio M Utrecht. Deze zender is te ontvangen op FM 93.1. Men kan dan inwoners direct informeren, maar ook kan men oproepen om een actie te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren.

De televisiezender van RTV Utrecht en de website www.rtvutrecht.nl zijn door de overheid NIET aangewezen als calamiteitenzender. Formeel is dat dus alleen Radio M Utrecht. Wel is er informeel de afspraak dat RTV Utrecht ook via tv en internet de inwoners zal informeren als dat mogelijk is met de laatste stand van zaken en beeldmateriaal.

Overigens krijgen de verslaggevers van RTV Utrecht geen voorkeursbehandeling van de hulpverleningsdiensten. Ze mogen bijvoorbeeld niet door de politieafzettingen heen breken, net zoals ook journalisten van andere nieuwsmedia dat niet mogen.

Er is wel iets groots aan de hand, maar Radio M Utrecht is geen calamiteitenzender
Als het Bevoegd Gezag inschat dat er geen directe gevolgen zijn voor de veiligheid van inwoners in de omgeving van het ongeval, de brand of een andere ernstige gebeurtenis, dan is Radio M Utrecht geen calamiteitenzender. Op dat moment is het een ‘gewone’ nieuwszender. De verslaggevers informeren de inwoners, maken berichten en beelden die te horen en te zien zijn op de zenders van RTV Utrecht.

Een handige website over wat te doen bij calamiteiten is www.denkvooruit.nl