Jaarverslagen RTV Utrecht

Ieder jaar publiceert RTV Utrecht een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar. RTV Utrecht is eind 2002 ontstaan uit een fusie tussen de lokale omroep van de stad Utrecht en de regionale omroep van de provincie Utrecht. Vandaar dat de jaarverslagen starten vanaf het jaar 2003.

We wensen je veel leesplezier.