Psycholoog verwisselt dossiers: verkeerde kind uit huis geplaatst

© Jana Schneider via Pixabay
PROVINCIE UTRECHT - De zevenjarige Karel is door Samen Veilig Midden Nederland uit huis geplaatst omdat het daar niet veilig zou zijn. Bij de vergadering waar over de jongen beslist werd, heeft een psycholoog het dossier van een hele andere Karel voorgelezen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Ook bij de rechter bleek de Raad voor de Kinderbescherming de verkeerde Karel in het vizier te hebben, ervaart de moeder. De fout kwam pas veel later aan het licht, maar is geen aanleiding om Karel weer terug naar huis te laten gaan. Rechters verwijten de moeder van Karel dat ze hulp weigert.
Inmiddels is Karel 13 jaar oud en woont al vijf jaar in een pleeggezin. Karel laat aan zijn moeder nog altijd weten dat hij graag naar huis wil. Yvonne, de moeder van Karel is hoogopgeleid, ze deed een HBO-opleiding bedrijfseconomie en had een goede baan als financieel controller. Ze valt veertien jaar geleden voor de charmes van een man die zegt vrijgezel te zijn. Maar dat blijkt niet waar, hij is getrouwd. De dag na de geboorte vertrekt hij en laat niets meer van zich horen.

Prematuur

Karel komt ter wereld in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, de zwangerschap verloopt niet geheel naar wens en Karel wordt te vroeg geboren. Hij ontwikkelt zich verder prima, maar is klein van stuk en hoog-gevoelig, zegt Yvonne. Vanaf groep 3 van de basisschool wordt hij gepest. Yvonne vertelt dat een ander jongentje aan de billen van Karel gezeten heeft. De moeder van Karel zoekt hulp. De school op haar beurt denkt dat Yvonne niet goed voor Karel kan zorgen en doet een melding bij Veilig Thuis, een onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE).
Uit dossiers blijkt dat de verhouding tussen de school en Yvonne moeizaam is, ook schrijft de school dat Karel lastig is, in de klas. In april 2016 escaleert de situatie. Karel wordt twee keer gezien door een psycholoog. Yvonne en de psycholoog worden het niet eens over de conclusies van het onderzoek en over hoe het verder moet met de knul.
De beschreven situatie van Karel en zijn moeder is exemplarisch voor veel kritiek van ouders die te maken krijgen met de Jeugdbescherming in de provincie. De afgelopen jaren zijn er honderden klachten bij RTV Utrecht binnengekomen over het handelen van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming zoals die wordt aangeboden door Samen Veilig Midden Nederland. Eén van de rode draden in die kritiek is dat dossiers fouten bevatten en dat die fouten klakkeloos doorgekopieerd worden. Veel klagers melden dat het nagenoeg onmogelijk is om fouten in dossiers hersteld te krijgen. In het verleden hebben diverse gemeenteraadsleden in de provincie zich uitgelaten over het functioneren van Samen Veilig. Ook bij hen zijn veel signalen binnengekomen over fouten in dossiers en dat die fouten er hardnekkig in blijven staan.
Uit een verslag van de klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland blijkt dat de school een overleg organiseert waaraan ook Samen Veilig Midden Nederland deelneemt. Dat vindt plaats op 5 april 2016. Volgens het verslag was Yvonne voor dat gesprek wel uitgenodigd. Maar omdat haar advocaat die dag geen tijd had, is ze niet gegaan. De klachtencommissie schrijft in haar uitspraak van 31 juli 2021: "Achteraf is gebleken dat een psycholoog tijdens dit overleg het dossier van ene K I. heeft toegelicht, die al eens eerder uit huis was geplaatst; dit bleek echter een andere K te betreffen dan de zoon van klaagster."

Onweersproken

Daarnaast bevestigt de klachtencommissie dat de verwisseling van invloed is geweest op de uithuisplaatsing. "Onweersproken is dat tijdens het groot overleg sprake is geweest van een persoonsverwisseling, waardoor een aanwezige psycholoog het beeld van een andere K en een andere ouder heeft geschetst. Doordat klaagster niet aanwezig was is dit niet terstond rechtgezet, terwijl er beslissingen zijn genomen op basis van (onder andere) deze informatie."
Het blijkt een fout met verstrekkende gevolgen. Er wordt direct ambulante spoedhulp ingezet. En tien dagen later wordt Karel met spoed uit huis gehaald. De klachtencommissie schrijft: "Op vrijdagochtend 15 april belde zij (de hulpverleenster, red.) klaagster op met de vraag of zij die dag langs kon komen omdat zij zich zorgen maakte. Klaagster heeft daarop een afspraak op maandag voorgesteld. Diezelfde vrijdagmiddag is K vanaf school opgehaald door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en SAVE en uit huis geplaatst in een crisispleeggezin." Karel zal dat gezin nooit meer verlaten, anno 2021 woont hij er nog steeds.

Zeker gegrond

Yvonne is van de verwisseling van haar zoon met een andere Karel niet op de hoogte. Op 28 april 2016 volgt er een zitting bij de rechtbank in Utrecht. Als daar opnieuw passages worden voorgedragen uit het verkeerde dossier herkent Yvonne zich niet in de beschrijving van de psychische klachten die haar worden toegedicht. Yvonne: "Tijdens die zitting werd er van alles over mij verteld, dat ik psychisch niet helemaal goed bij mijn hoofd was, dat ik zelfmoordneigingen had. Dat K grote problemen had. Toen had ik zoiets van, ik weet niet over wie dit gaat, maar dit gaat niet over mij en mijn zoon. Dat heb ik toen ook aan de rechter aangegeven. En toen heeft de rechter direct gezegd dat als ik bleef weigeren om mijn eigen problemen en de problemen van K te accepteren, dat een uithuisplaatsing zeker gegrond is."
Onweersproken is dat tijdens het groot overleg sprake is geweest van een persoonsverwisseling, waardoor een aanwezige psycholoog het beeld van een andere K en een andere ouder heeft geschetst
Klachtencommisse Jeugd Midden-Nederland
Yvonne is na de zitting in de dossiers gaan zoeken en komt tot de conclusie dat er twee Karels verwisseld zijn. De andere Karel was al eerder uit huis geplaatst, iets wat hulpverleners Yvonne voor de voeten wierpen, het zou niet de eerste keer zijn dat er ernstige problemen waren. Maar de Karel van Yvonne was nooit eerder uit huis geplaatst. Daaruit maakt Yvonne op dat, de informatie over de verkeerde Karel breed gedeeld is.

Formulier verwisseld

De psychologe in kwestie ontkent dat ze een presentatie heeft gegeven. Ze erkent wel dat ze twee intake-formulieren heeft verwisseld. Via een e-mail laat ze weten: "Het enige dat bij K is gebeurd is dat het document van een andere K in het dossier is gehangen bij de K waar u voor mailt. Niet meer en niet minder. Het is dus helemaal niet zo dat er op basis van het verkeerd opslaan van een document verkeerde conclusies zijn getrokken." De Klachtencommissie Jeugd is het in haar uitspraak niet eens met deze visie. Wat de klachtencommissie betreft is er wel degelijk een foute presentatie gehouden door de psycholoog, en heeft dat invloed gehad de keuzes met betrekking tot de zoon van Yvonne.
Concluderend is sprake van ernstige hechtingsproblematiek welke in elk geval gerelateerd is aan de actuele zeer spanningsvolle omstandigheden en conflicten die rondom K spelen
Kinderpsychiater UMCU
Anderhalf jaar nadat Karel in het pleeggezin geplaatst is vertoont hij ernstige gedragsproblemen. Op verzoek van Yvonne volgt een opname van zes weken in het UMCU, waarbij de jongen onderzocht wordt. De onderzoekers constateren dat de problemen vooral samenhangen met de uithuisplaatsing. Ze kunnen niet vaststellen of die problemen er al waren toen Karel nog bij zijn moeder woonde. De behandelend kinderpsychiater van het UMCU schrijft: "Concluderend is sprake van ernstige hechtingsproblematiek welke in elk geval gerelateerd is aan de actuele zeer spanningsvolle omstandigheden en conflicten die rondom K spelen. Onduidelijk is in welke mate de gedragsproblematiek en het actuele cognitieve niveau tevens gerelateerd zijn aan Karels eerdere ontwikkeling." De jongen lijdt dus volgens de artsen ernstig onder de gevolgen van de uithuisplaatsing en de conflicten.

Geen persoonlijkheidsstoornis

Er volgt een lange reeks procedures, maar Yvonne trekt steeds aan het kortste eind. Op verzoek van de rechtbank en Samen Veilig Midden Nederland laat ze zich in augustus 2016 uitvoerig testen door een psycholoog. Die schrijft over de moeder van Karel: "Zij kan daardoor een evenwichtig leven leiden en kan ook een evenwichtige basis voor andere mensen zijn. Deze evenwichtige basis wordt eveneens versterkt, door het feit, dat (Yvonne) geen last heeft van negatieve, sombere of sober buien. Dit alles bij elkaar maakt (Yvonne) een vrouw, die zonder al te veel moeite de zaken van alle dag aan kan zonder irreële angsten, wanen of fantasieën. Hierbij dient vermeld te worden, dat (Yvonne) niet behept is met één of ander persoonlijkheidsstoornis."
Yvonne maakt zich ernstig zorgen over Karel. Zij is atheïst en wilde Karel zo ook opvoeden. Maar de inmiddels 13-jarige jongen is geplaatst in een christelijk gezin, die volgens Yvonne een Christelijke Gemeente in Woudenberg bezoekt. De jongen mag geen telefoon met sim-kaart bezitten. En de verjaardag van Karel wordt in het pleeggezin, volgens Yvonne, niet gevierd. Yvonne zelf heeft door alle stress ernstige gezondheidsklachten gekregen en is niet meer in staat om te werken.
Samen Veilig Midden Nederland, die het meldpunt Veilig Thuis exploiteert wil niet inhoudelijk op deze casus reageren.
Op verzoek van voogdij-instellling Leger de Heils is de naam van de jongen vervangen, de naam Karel is dus niet zijn werkelijke naam.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.