24 miljoen euro minder te besteden: Amersfoorts college komt met waslijst aan bezuinigingen

© RTV Utrecht
Amersfoort - Het Rijk schroeft de financiële bijdrage aan gemeenten vanaf 2026 flink terug. In Amersfoort gaat het om 24 miljoen euro aan bezuinigingen. Onder meer op de jeugdhulp, speeltoestellen en het aantal wethouders wordt bespaard, terwijl een aantal belastingen omhoog gaan. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.
In Amersfoort worden vooral de sociale diensten hard getroffen. Ruim de helft van de besparingen vindt daar plaats. Zo moet de jeugdhulp het met 1,3 miljoen euro minder doen, terwijl ook de inzet van wijkteams teruggeschroefd wordt. Dat laatste moet 750.000 euro opleveren.
2026 wordt het 'ravijnjaar' genoemd. In totaal ontvangen Nederlandse gemeenten dan 3 miljard euro minder. Dus is het zoeken naar kostenposten waarop bezuinigd kan worden.
De grootste bezuinigingen in Amersfoort worden gedaan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bij de bijstandsuitkeringen. In totaal moet daar vijf miljoen bespaard worden. In de praktijk betekent dat dat minder mensen in aanmerking komen én dat ze vaker collectief in plaats van individueel geholpen worden.

Minder woningen

Waar ook in gesneden wordt is de zogenoemde mobiliteitstransitie. Hier was in het coalitieakkoord geld voor vrijgemaakt, maar dit bedrag wil het college verlagen met 517.000 euro per jaar. Dat heeft ook een groot nadeel, waarschuwt het college: het bouwen van nieuwe woningen wordt daardoor lastiger, omdat er alleen woningen komen als er ook wegen en busverbindingen zijn.
Ook de culturele sector moet eraan geloven. Sinds 2022 maakt het stadsbestuur structureel vier miljoen euro extra vrij voor cultuur, maar daar gaat nu ruim een miljoen euro vanaf.
Verder wordt op een hoop kleine posten bespaard. Bijvoorbeeld het geven van voorlichting over de gevaren van vuurwerk op basisscholen. Dat kost 11.000 euro op jaarbasis, maar stopt vanaf 2026 als het aan het college ligt. Ook moeten ongeveer 500 lichtmasten verdwijnen en willen burgemeester en wethouders minder sport- en speeltoestellen in de gemeente.

Snijden in eigen vlees

Het college spaart zichzelf niet. Op dit moment zijn er in Amersfoort acht wethouders, dat moet na de volgende gemeenteraadsverkiezingen teruggebracht worden naar vijf of zes. Ook op het opleidingsbudget voor medewerkers wordt fors bespaard.
Niet alleen Amersfoort bereidt zich op deze manier voor op het ravijnjaar. In Utrecht bleek dat het tekort vanaf dat jaar een stuk hoger is dan gedacht: 75 in plaats van 35 miljoen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vroeg aan de vier partijen die nu aan het formeren zijn de bezuinigingen terug te draaien, omdat gemeenten anders niet al hun taken meer kunnen uitvoeren.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.